Nasza strona korzysta z cookies, więcej na ten temat znajdziesz na podstronie Polityka prywatności. Rozumiem i akceptuję

Najczęściej zadawane pytania – FAQ
    

Nawigacja po witrynie internetowej Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów w języku, literaturze i sztuce od średniowiecza do współczesności

Od czego zacząć szukanie haseł?
Witryna oferuje cały zestaw narzędzi, ułatwiających wyszukiwanie haseł. Można np. zacząć od:
 - określenia zmysłu (np. wzrok, słuch itd.);
 - przejrzenia listy wszystkich haseł w Indeksie haseł;
 - wybrania konkretnego autora Indeksie autorów;
 - wyszukania w indeksie rzeczowym encyklopedii, czyli w Tagach.
Po prawej stronie paska z indeksami znajduje się także okno tradycyjnej wyszukiwarki; kiedy wpiszemy w niej tytuł poszukiwanego hasła, nazwisko pisarza, sensualny temat albo termin, uzyskamy listę haseł, w których pojawia się zadana fraza.

Gdzie mogę  znaleźć wszystkie hasła? Czy witryna ma swój spis treści?
Pełną listę haseł (docelowo będzie ich około 1000) można przeglądać w Indeksie haseł. Nawigację po ogromnej bazie teksów ułatwia lista dziedzin (np. epok, rodzajów twórczości, etc.), który nazywaliśmy „dziedzińcem”. Dziedziniec pozwala zawęzić wyniki poszukiwań do konkretnego działu tematycznego i określić  zmysł, którego mają dotyczyć poszukiwane przez nas artykuły (hasła).

Co to jest Dziedziniec?
Dziedziniec (ten neologizm powstał w trakcie projektowania witryny) to narzędzie, pomagające przeszukiwać treści witryny. Dziedziniec pozwala w łatwy sposób utworzyć węższą listę, obejmującą artykuły tylko z konkretnego działu tematycznego, np. dotyczące literatury staropolskiej,  poezji romantycznej, prozy XX w., historii Polski czy teatru.

Czy można drukować teksty?
Tak - po prawej stronie tytułu każdego hasła znajduje się przycisk umożliwiający przejście do ekranu drukowania.

Czy korzystanie z witryny jest płatne?
Dostęp do witryny jest bezpłatny, należy się tylko zalogować.

Specyfika witryny „Sensualność w kulturze polskiej”

Jak cytować teksty z witryny?
Ponieważ witryna „Sensualność w kulturze polskiej” jest publikacją naukową (obie wersje językowe posiadają numer ISBN, wszystkie artykuły są recenzowane), cytowanie tekstów z witryny podlega takim samym zasadom, jak w przypadku innych źródeł naukowych. W każdym cytowaniu bezwzględnie konieczne jest podanie źródła cytatu. Ponieważ artykuły mogą być aktualizowane, podczas cytowania warto zapisać datę dostępu. Właścicielem witryny jest Instytut Badań Literackich PAN, prawa autorskie do poszczególnych tekstów mają ich autorzy. Prawa do multimediów należą do ich właścicieli – instytucji lub osób prywatnych. Wykorzystanie multimediów z witryny – w każdy inny sposób niż ich przeglądanie - wymaga bezwzględnie pozwolenia właścicieli.

Co to znaczy, że projekt jest rozwojowy?
Prace nad problematyką sensualności nie skończyły się z chwilą otwarcia witryny w internecie. Jej zawartość będzie poszerzana i modyfikowana: zakłada się aktualizowanie artykułów już napisanych i wprowadzanie nowych,  dodawanie multimediów, łączenie (linkowanie) treści w witrynie z zasobami zewnętrznymi. W przyszłości zakres tematyczny witryny może być poszerzony o inne kultury narodowe; planuje się także rozbudowę wersji angielskiej. Rozbudowywane będą także funkcjonalności witryny czyli jej zaplecze informatyczne.

Czy teksty będą aktualizowane?
Nasz projekt jest rozwojowy również w tym sensie, że autorzy mogą aktualizować swoje teksty, choć na razie nie częściej niż raz do roku. Także dlatego cytując konkretne hasło, warto podać datę cytowania.

Czy / jak można zostać autorem haseł w witrynie?
Projekt jest dziełem autorskim (zob. zakładkę Zespół), autorzy byli proponowani przez Koordynatorów poszczególnych działów tematycznych i akceptowani przez Kierownika projektu. Nie wyklucza to jednak możliwości zgłaszania deklaracji współpracy przez nowych potencjalnych autorów. W tym celu należy skontaktować się z administratorami witryny podając swój status naukowy, najważniejsze dotychczasowe osiągnięcia badawcze i wskazać opiekuna naukowego, który może udzielić rekomendacji.

Czym różni się hasło od artykułu? Czy pojęcia te w odniesieniu do tekstów znajdujących się w witrynie są równoznaczne?
Konstrukcja witryny Sensualność w kulturze polskiej jest gatunkowo najbliższa multimedialnej encyklopedii tematycznej, stąd teksty w niej umieszczone nazywane są hasłami, ale jednocześnie wszystkie te hasła są też artykułami naukowymi – dlatego obu pojęć używamy zamiennie. Wszystkie hasła/artykuły umieszczone na witrynie tworzą większe lub mniejsze multimedialne cyberteksty i tym różnią się od haseł/artykułów w publikacjach papierowych.

Co to są multimedia nieprzypisane do haseł?
Ważnym segmentem encyklopedii „Sensualność w kulturze polskiej” jest zbiór kilku tysięcy zdjęć, reprodukcji obrazów i nagrań dokumentujących obecność zmysłów np. w sztuce wizualnej, kulturze ludowej i w przestrzeni miasta. Multimedia, z których wiele nie było wcześniej publikowanych, zamówiono – pod kątem problematyki projektu - m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Instytucie Sztuki PAN, Muzeum Sztuki w Łodzi, w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, w Żydowskim Instytucie Historycznymi i Bibliotece Narodowej. Tworzą one galerie tematyczne niepowiązane na razie z konkretnymi hasłami, a jedynie z problematyką projektu jako całości.

Czy hasła ukażą się w wersji papierowej?
Encyklopedia została zaplanowana jako cybertekstowa publikacja internetowa, dlatego nie planujemy wydania książkowego, choć w przyszłości możliwe będą różne wybory haseł w wersji papierowej.

Strona angielska

Kiedy będzie gotowa strona angielska?
W momencie otwarcia witryny przygotowywanych jest kilkadziesiąt artykułów w języku angielskim, które wkrótce zostaną opublikowane. Rozwojowy charakter projektu zakłada też możliwość poszerzenia zakresu prac o hasła dotyczące innych kultur.

Czy wszystkie hasła będą tłumaczone?
Nie, choć zależy to przede wszystkim od możliwości finansowych. Tymczasem do tłumaczenia wybrano tylko te hasła, których problematyka może być zrozumiała dla czytelnika zagranicznego (nie znającego polskiego piśmiennictwa) i które są najbardziej reprezentatywne dla założeń badawczych naszego projektu. 

Dlaczego w witrynie nie wyróżniono zmysłu humoru?
Zespół projektu stanowią uczeni obdarzeni wybitnym, a nawet rzadkim poczuciem humoru, którzy w przypływie trudno wytłumaczalnej gargantuicznej powagi postanowili nie wyróżniać zmysłu humoru jako kolejnej kategorii sensualnej. Mimo to do witryny przedarły się hasła, które poruszają zagadnienie śmiechu jako problemu sensualności w kulturze.