Nasza strona korzysta z cookies, więcej na ten temat znajdziesz na podstronie Polityka prywatności. Rozumiem i akceptuję

Regulamin

Regulamin serwisu "Sensualność w kulturze polskiej"


I. Wstęp

Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego "Sensualność w kulturze polskiej", znajdującego się pod adresem:sensualnosc.ibl.waw.pl.
W regulaminie określone są zasady korzystania z serwisu.

II. Definicje
 • Sensualność / sensualność.ibl.waw.pl - serwis prezentujący efekty projektu naukowego "Sensualność w kulturze polskiej - Przedstawienie zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności", którego właścicielem jest Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72.
 • Użytkownik - osoba posiadająca aktywne konto w serwisie Sensualność.
 • Konto - jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik Sensualność może przeglądać zasoby Serwisu.
 • Zarządzający - osoby prowadzące Serwis w imieniu Instytutu Badań Literackich.
III. Zasady ogólne
 1. Użytkownik ma możliwość:
  • posiadania własnego konta w Serwisie, umożliwiającego dostęp do jego zasobów
  • przeglądania zasobów Serwisu (teksty naukowe wraz z dołączonymi materiałami multimedialnymi)
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie ze swojego konta.
IV. Rejestracja
 1. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie: http://sensualnosc.ibl.waw.pl/rejestracja
 2. W serwisie może zarejestrować się każda osoba fizyczna zainteresowana wynikami projektu badawczego, która akceptuje postanowienia Regulaminu i przeprowadzi procedurę rejestracji konta.
 3. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych.
 4. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych każdorazowo po ich zmianie.
 5. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
 6. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego w celach statystycznych, informacyjnych, bieżącego zarządzania Serwisem oraz prezentowania wyniku projektu.
 8. Dane zgromadzone w serwisie nie będą wykorzystywane do celów reklamy lub badania rynku. Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
V. Konta
 1. Użytkownik może posiadać jedno konto w Serwisie.
 2. Zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim.
 3. W przypadku łamania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, jego konto może zostać skasowane przez Zarządzającego.
 4. Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swojego konta w Serwisie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Zarządzającego, podany w Serwisie w sekcji Kontakt. Zarządzający zrealizuje żądanie Użytkownika w terminie dziesięciu dni roboczych od momentu jego otrzymania.
 5. Użytkownik ma prawo do wglądu, zmiany oraz usunięcia danych osobowych gromadzonych w serwisie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Zarządzającego, podany w Serwisie w sekcji Kontakt lub samodzielnie. Zarządzający zrealizuje żądanie Użytkownika w terminie dziesięciu dni roboczych od momentu jego otrzymania. Zmiana niektóych danych osobowych samodzielnie jest możliwa poprzez sekcję Profil, dostępną w serwisie po zalogowaniu.
VI. Prawa autorskie
 1. Treść, wygląd oraz funkcjonalnośc serwisu jest objęta ochroną prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa autorskie należą do ich właścicieli.
 2. Informacje na stronie internetowej, w tym m. in. teksty, obrazy i dźwięki, nie mogą być reprodukowane, przenoszone, dystrubuowane lub przechowywane bez wcześniejszej, pisemnej zgody Zarządzającego.
 3. Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji do treści strony internetowej.
VII. Regulamin
 1. Zarządzający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu oraz powiadomienie wiadomością e-mail wysłaną na adres wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje usunięcie Konta Użytkownika.