Nasza strona korzysta z cookies, więcej na ten temat znajdziesz na podstronie Polityka prywatności. Rozumiem i akceptuję

Beata Śniecikowska

Polonistka i historyczka sztuki, adiunkt w Pracowni Poetyki Historycznej IBL PAN. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Zajmuje się literaturą i sztukami wizualnymi XIX-XXI wieku, w szczególności terenami pogranicznymi sztuki słowa (wizualność i audialność literatury) oraz związkami kultury polskiej z Orientem (m.in. haiku w Polsce). Autorka książek: Słowo – obraz – dźwięk. Literatura i sztuki wizualne w koncepcjach polskiej awangardy 1918-1939, Kraków 2005 (seria: „Modernizm w Polsce”) oraz „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu, Wrocław 2008 (seria: „Monografie FNP”).
W projekcie razem z Martą Leśniakowską koordynuje dział historii sztuki.


Kontakt