Nasza strona korzysta z cookies, więcej na ten temat znajdziesz na podstronie Polityka prywatności. Rozumiem i akceptuję

Jan Gawęcki

Kierownik Zakładu Podstaw Nauki o Żywieniu na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych i Rady Kuratorów Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, doktor honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Autor lub współautor ponad 400 publikacji, w tym 158 oryginalnych prac twórczych, 26 podręczników akademickich, monografii i książek popularno-naukowych, 250 komunikatów konferencyjnych, artykułów przeglądowych i popularno-naukowych. Główne kierunki badawcze: żywność prozdrowotna i jej ocena biologiczna, interakcje składników odżywczych i ksenobiotyków, fizjologiczne uwarunkowania preferencji pokarmowych, nutrisensoryka.


Kontakt