Nasza strona korzysta z cookies, więcej na ten temat znajdziesz na podstronie Polityka prywatności. Rozumiem i akceptuję

Magdalena Zawisławska

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 2000 r. obroniła pracę doktorską pt. Czasowniki oznaczające percepcję wzrokową we współczesnej polszczyźnie, napisaną pod kierunkiem prof. K. Waszakowej. Od 1995 roku pracuje w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki UW, w Zakładzie Budowy Gramatycznej Współczesnego Języka Polskiego, gdzie prowadzi zajęcia z gramatyki języka polskiego. W 2001 i 2002 r. była stypendystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jej zainteresowania naukowe obejmują semantykę leksykalną, semantykę kognitywną, metaforę, nauczanie języka polskiego jako obcego, przetwarzanie języka naturalnego.
W projekcie koordynuje dział językoznawstwa.


Kontakt