Nasza strona korzysta z cookies, więcej na ten temat znajdziesz na podstronie Polityka prywatności. Rozumiem i akceptuję

Paulina Kierzek-Trzeciak

Asystentka w Pracowni Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich PAN. Autorka książki Muzyka w „Żywych kamieniach” Wacława Berenta (2004). Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Program START 2008-2010; stypendium w ramach Subsydium Profesorskiego W. Boleckiego w programie Mistrz, FNP 2003-2005). Zajmuje się związkami literatury i muzyki, zwłaszcza zaś zagadnieniem dźwięku i percepcji słuchowej w polskiej prozie modernistycznej.


Kontakt