Nasza strona korzysta z cookies, więcej na ten temat znajdziesz na podstronie Polityka prywatności. Rozumiem i akceptuję

Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz

Teoretyk literatury, historyk doktryn literaturoznawczych, tłumacz, adiunkt w Pracowni Poetyki Historycznej IBL PAN w Warszawie. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Start; stypendium z Subsydium Profesorskiego W. Boleckiego; Kwerenda "Paleontologia kultury w kręgu Nikołaja Marra", Sankt-Petersburg). Autorka monografii Ewolucje teorii. Biologizm w modernistycznym literaturoznawstwie rosyjskim (2011) (Monografie FNP). Zajmuje się związkami literaturoznawstwa i nauk biologicznych, modernizmem polskim, rosyjskim i angloamerykańskim, historią i teorią przekładu literackiego i literaturoznawczego.
W projekcie koordynuje dział teorii literatury i translatologii.
http://www.tamara-brzostowska.pl
http://www.ibl.waw.pl/index.php?strona=182&id=224
http://www.bolecki.eu/modernizm_w_polsce


Kontakt