Nasza strona korzysta z cookies, więcej na ten temat znajdziesz na podstronie Polityka prywatności. Rozumiem i akceptuję
 • Tul'si Kamila Bhambry

  Absolwentka University of London i University of Cambridge w Anglii i Université François Rabelais (Tours, Francja). Doktorantka w University College London (SSEES UCL), gdzie przygotowuje pracę doktorską na temat Witolda Gombrowicza. Opublikowała artykuły Revelation and Disguise: Gombrowicz’s Narrative Strategies of Authenticity and Authorship (2013); Gombrowicz’s ‘Rio Paraná Diary’: Origins of Artistic Creativity (2011); i Aisance et précision: trois traductions de Ferdydurke de Witold Gombrowicz (2011). Przygotowała edycję listów Gombrowicza do Jerzego Pietrkiewicza (2011). Jej nowy projekt badawczy dotyczy reprezentacji autorstwa i tożsamości narodowej w literaturze polskiej po 1989 r.
  W projekcie jest tłumaczką i konsultantką w zakresie terminologii angielskiej. 

 • Beata Dąbrowa-Kość

  Ur. 1972, absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Łódzkiego, tłumaczka. Współpracowała z tygodnikiem „Newsweek Polska“ i Muzeum Narodowym w Warszawie. Obecnie przekłada teksty popularnonaukowe dla miesięcznika „Scientific American / Świat Nauki“. Przetłumaczyła na jezyk polski książkę Phila Reesa – Dining with Terrorists (Kolacja z terrorystą).

 • Dorota Gostyńska

  Absolwentka filologii klasycznej i anglistyki UW. Doktor nauk humanistycznych. Autorka książki Retoryka iluzji. Koncept w poezji barokowej (IBL PAN, Warszawa 1991).
  W projekcie tłumaczka tekstów na język angielski.

 • Małgorzata Grąbczewska

  Historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (MISH) i Ecole du Louvre w Paryżu, doktorantka Instytutu Sztuki PAN. W latach 2005-2011 kurator zbiorów fotografii Biblioteki Polskiej w Paryżu. Od 2012 r. asystentka w Zakładzie Zbiorów Ikonograficznych Biblioteki Narodowej. Stypendystka Ministra Edukacji (1999), Rządu francuskiego (2001/02), Ministra Kultury (2012). Kieruje projektem badawczym Źródła do historii fotografii polskiej XIX wieku. Zebranie, opracowanie i edycja rozproszonego materiału źródłowego, (NPRHP 2012-1016). Autorka artykułów naukowych, tłumaczeń, tekstów krytycznych i popularyzatorskich z zakresu historii sztuki XVIII i XIX w.
 • Andrzej Karcz

  Adiunkt w Pracowni Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich PAN i wykładowca w Centrum „Polonicum” Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał stopień doktora na University of Chicago. W latach 1999-2006 pracował jako assistant professor na Wydziale Slawistyki w University of Kansas. Wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, University of Chicago i University of Pittsburgh. Autor książek The Polish Formalist School and Russian Formalism (2002) i Teksty z daleka i bliska (2003), redaktor tomu Czesław Miłosz, „Mój wileński opiekun“. Listy do Manfreda Kridla (2005) oraz współredaktor antologii Polonistyka po amerykańsku. Badania nad literaturą polską w Ameryce Północnej (2005).
  W projekcie redaktor tłumaczeń na język angielski.

  Opublikowane hasła »
 • Grzegorz Kość

  Ur. 1971, absolwent anglistyki UŁ, amerykanista specjalizujący się w amerykańskiej poezji modernistycznej. Wykłada w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW i w Instytucie Anglistyki UŁ. Jest autorem książki Robert Lowell: Uncomfortable Epigone of the Grands Maîtres (Frankfurt: Peter Lang, 2005) i kończy prace nad kolejną Robert Frost's Political Body. Regularnie uczy translatoryki i tłumaczy jako freelancer.

 • Krzysztof Majer

  Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Literatury Amerykańskiej na Uniwersytecie Łódzkim i specjalizuje się w literaturoznawstwie. Jego obszar badawczy to współczesna proza północnoamerykańska. Jest współredaktorem książki Tools of Their Tools: Communications Technologies and American Cultural Practice (Cambridge Scholars Publishing, 2009, z Grzegorzem Kościem). Krzysztof Majer zajmuje się również przekładem. Jest m.in. autorem polskiego tłumaczenia Listów Jacka Kerouaca i Allena Ginsberga(Wydawnictwo Czarne, 2012). Jako tłumacz utworów literackich i tekstów teoretyczno-krytycznych z zakresu literaturoznawstwa oraz historii sztuki współpracuje z czasopismami Literatura na świecie i Art Inquiry.
  W projekcie tłumacz tekstów na język angielski.

 • Małgorzata Piekutowa

  Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze PWST w Warszawie. W latach 2002–2003 pracowała jako kierownik działu literackiego w Teatrze Narodowym, następnie jako redaktor w Agencji Filmowej TVP, autorka artykułów publicystycznych z zakresu teatrologii.
  W projekcie zajmuje się klasyfikacją multimediów.