Nasza strona korzysta z cookies, więcej na ten temat znajdziesz na podstronie Polityka prywatności. Rozumiem i akceptuję
 • Włodzimierz Bolecki

  Kierownik projektu i zespołu.
  Historyk, teoretyk, krytyk i edytor literatury. Specjalizuje się w zagadnieniach teorii i historii literatury XX w. Ostatnio opublikował książki: Inna krytyka (2006); Inny Świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego”(2007); Ptasznik z Wilna (2007). Autor wielu prac edytorskich, w tym  krytycznych edycji W. Berenta, S.I Witkiewicza, A. Wata, W. Gombrowicza, G. Herlinga-Grudzińskiego. Profesor w IBL PAN w Warszawie, wiceprezes FNP.
  Więcej na stronie 
  www.bolecki.eu.

 • Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz

  Teoretyk literatury, historyk doktryn literaturoznawczych, tłumacz, adiunkt w Pracowni Poetyki Historycznej IBL PAN w Warszawie. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Start; stypendium z Subsydium Profesorskiego W. Boleckiego; Kwerenda "Paleontologia kultury w kręgu Nikołaja Marra", Sankt-Petersburg). Autorka monografii Ewolucje teorii. Biologizm w modernistycznym literaturoznawstwie rosyjskim (2011) (Monografie FNP). Zajmuje się związkami literaturoznawstwa i nauk biologicznych, modernizmem polskim, rosyjskim i angloamerykańskim, historią i teorią przekładu literackiego i literaturoznawczego.
  W projekcie koordynuje dział teorii literatury i translatologii.
  http://www.tamara-brzostowska.pl
  http://www.ibl.waw.pl/index.php?strona=182&id=224
  http://www.bolecki.eu/modernizm_w_polsce

  Opublikowane hasła »
 • Paulina Kierzek-Trzeciak

  Asystentka w Pracowni Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich PAN. Autorka książki Muzyka w „Żywych kamieniach” Wacława Berenta (2004). Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Program START 2008-2010; stypendium w ramach Subsydium Profesorskiego W. Boleckiego w programie Mistrz, FNP 2003-2005). Zajmuje się związkami literatury i muzyki, zwłaszcza zaś zagadnieniem dźwięku i percepcji słuchowej w polskiej prozie modernistycznej.

  Opublikowane hasła »
 • Agnieszka Kluba

  Adiunkt w Pracowni Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Studium Doktoranckiego przy Instytucie Badań Literackich PAN. Zajmuje się teorią i historią literatury XIX i XX wieku, w szczególności poezją polskiego i europejskiego modernizmu. Autorka książki Autoteliczność – referencyjność – niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918-1939) (2004). Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (stypendium dla młodych naukowców – 1998; stypendium z Subsydium Profesorskiego W. Boleckiego – 2002-2005). Laureatka Konkursu im. Klemensa Szaniawskiego (2002). Stypendystka Komisji Fulbrighta (2012-2013).
  W projekcie koordynuje dział poezji XX w.

  Opublikowane hasła »
 • Maciej Maryl

  Asystent w Pracowni Poetyki Historycznej IBL PAN, doktorant Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Literaturoznawca, socjolog, tłumacz. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, oraz Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Publikował teksty i przekłady m.in. w „Tekstach Drugich”, „Pamiętniku Literackim”, „LiteRacjach”, oraz w polsko- i angielskojęzycznych tomach zbiorowych. Interesuje się zagadnieniami odbioru literatury, literaturą w kontekście nowych mediów oraz metodologią nauk humanistycznych. Kontakt: mmaryl@wp.pl

  Opublikowane hasła »
 • Magdalena Rembowska-Płuciennik

  Doktor hab., teoretyczka i historyczka literatury, adiunkt w IBL PAN, członkini Clare Hall College, Cambridge University. Stypendia FNP(m.in. Start, Kolumb), Nagroda Prezesa Rady Ministrów za pracę doktorską (2005). Staże: Durham University, Cambridge University. Autorka książek Poetyka i antropologia. Cykl podolski Włodzimierza Odojewskiego (Kraków 2004) oraz  Poetyka intersubiektywności. Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku (Toruń 2012). Publikowała w „Tekstach Drugich”, „Pamiętniku Literackim”, „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”, „Ruchu Literackim”. Zajmuje się modernizmem polskim i anglo-amerykańskim, antropologią zmysłów, kognitywistyczną narratologią.
  W projekcie koordynuje dział prozy XX w.
  Zob. www.ibl.waw.pl/index.php?strona=182&id=210

  Opublikowane hasła »
 • Beata Śniecikowska

  Polonistka i historyczka sztuki, adiunkt w Pracowni Poetyki Historycznej IBL PAN. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Zajmuje się literaturą i sztukami wizualnymi XIX-XXI wieku, w szczególności terenami pogranicznymi sztuki słowa (wizualność i audialność literatury) oraz związkami kultury polskiej z Orientem (m.in. haiku w Polsce). Autorka książek: Słowo – obraz – dźwięk. Literatura i sztuki wizualne w koncepcjach polskiej awangardy 1918-1939, Kraków 2005 (seria: „Modernizm w Polsce”) oraz „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu, Wrocław 2008 (seria: „Monografie FNP”).
  W projekcie razem z Martą Leśniakowską koordynuje dział historii sztuki.

  Opublikowane hasła »